Vad betyder de här orden egentligen? Vilken etologisk betydelse har de och vilken betydelse har de för oss i vår relation till våra hundar? Är vargen verkligen den vi ska utgå ifrån när vi funderar på vår relation till hunden? Hur påverkar eventuella missförstånd våra hundar och vårt sätt att se på vanliga problembeteenden?

Den här föreläsningen reder ut och ger en vetenskaplig beskrivning av begreppen. Den ger dig insikt i begreppens historia och hur det kommer sig att det råder så skilda meningar i hundvärlden. Föreläsningens innehåll bygger på resultat av forskning av bl a Runar Naess, Freddy Worm Christiansen, Adam Miklosí, Per Jensen och David Mech.

Detta är en heldagsföreläsning på ca 7 timmar, inklusive pauser.

Heldag(ca 10-17) 2250:- + milersättning

Vill ni att jag kommer till er och håller en föreläsning? Kontakta mig på: info@bevreus.se

 

 

Dominans, ledarskap och rangordning

 

 

BEVREUS HUNDSKOLA

Stallgatan 2

343 36 Älmhult

 

info@bevreus.se

Copyright © All Rights Reserved