Bevreus Hundskola har sedan starten 2011 ändrat inriktning vid ett par tillfällen. Företaget började som en hundskola med fokus på valp- och vardagslydnadskurser. Därefter skiftade jag inriktning till att i huvudsak jobba med problemlösning och privatträning. Parallellt med vardagslydnaden och privatträningarna har jag också hållit lydnadskurser och grundfärdighetskurs. Under 2013/2014 arrangerades dessutom Bevreus Hundskolas första instruktörsutbildning, vilken blev väldigt uppskattad.

 

Med tiden kände jag att det redan finns många aktörer, duktiga sådana, som erbjuder kurser i valp- och vardagslydnad, hundsporter och andra typer av kurser där huvudsyftet är att lära hunden olika moment. Antingen för att få vardagen att fungera bättre eller som aktivering och sysselsättning för hund och dess ägare. Eftersom jag har mitt huvudintresse på en annan del i hundträningen och det dessutom finns få verksamma aktörer inom den delen, så var det ett naturligt val att låta min verksamhet inrikta sig på det istället.

 

Efter närmare ett halvårs noga övervägande och funderande har verksamhetsidén för Bevreus Hundskola formulerats om.

 

Verksamhetsidén

Som jag ser det, består förmågan att samarbete, fungera och leva ihop med hund av 4 olika delar och dessa har jag valt att illustrera i form av en pyramid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunden. Etik och vetenskap.

All vår kunskap som vi samlar på oss måste grundas i vetenskapen och inte i antaganden eller saker vi sett eller läst någonstans. Oavsett vilken av delarna i pyramiden vi jobbar med, så bör vi kritiskt granska information vi får till oss och ställa den i relation till annan vetenskaplig information. Vetenskapen rör på sig och därför är det viktigt att hänga med och hålla sig uppdaterad om vad som händer inom ramen för etologi, inlärningspsykologi och andra, för oss intressanta, forskningsområden. Och den etiska aspekten får givetvis ständigt vara styrande.

 

Del 1. Hunden

Lager 1 består i kunskap och förståelse för hunden som art, såsom ursprung, beteendebiologi, anatomi och fysiologi. Ovanpå grundläggande förståelse för hunden, behöver vi ha kunskap om just vår hund såsom rasens bakgrund, arbetsegenskaper och personlighet. Att förstå det unika med hunden är en förutsättning för att kunna träna den på ett bra sätt och skapa en god relation med den.

 

Del 2. Tränarfärdigheter

Som lager två i kunskapspyramiden ligger våra färdigheter som tränare. Vi behöver kunskap i grundläggande inlärningspsykologi och förstå klickerträningens principer. Vi behöver vara duktiga på att planera, fokusera, observera, analysera och utvärdera och baserat på våra erfarenheter och slutsatser ändra och anpassa vår träning.

 

Del 3. Momentträning

I det tredje lagret ligger all kunskap vi behöver kring hur vi lär hunden vardagslydnad, att fungera i vardagen. Här hittar vi även kunskap om hur vi lär hunden specifika moment i olika hundsporter, samt hur vi får fram rätt fokus, motivation och attityd. Vi behöver den här kunskapen för att kunna erbjuda hunden ett aktivt, rikt och meningsfullt liv. Det här kan de flesta instruktörer hjälpa dig med inom ramen för olika typer av kurser.

 

Del 4. Problemlösning

Som sista lager i kunskapspyramiden ligger våra kunskaper kring problemlösning. Här ligger inte problem som berör specifika moment, som t ex att hunden tuggar på apporten. Här har vi istället kunskap kring beteendeproblem och problembeteenden. Vi behöver kunskap om hur olika faktorer från samtliga de 3 första lagren hänger ihop, vi behöver kunna analysera beteenden, identifiera orsaker och utforma träningsplaner. Normalt sett kräver dett gedigen kunskap och erfarenhet, så den här typen av kunskap kan vi anlita en hundpsykolog, problemhundsutredare, beteendeteknolg eller liknande för att få hjälp med.

 

Som jag skrev ovan, så finns det många duktiga aktörer inom ramen för del 3. Det finns aktörer för de övriga delarna med, men för t ex del 1 och del 2 har jag till mest sett aktörer som riktar sig till blivande instruktörer eller andra yrkesverksamma.

 

Bevreus Hundskola har därför för avsikt att erbjuda kurser och utbildningar som fokuserar på del 1 och del 2 i kunskapspyramiden, samt att erbjuda problemhundsutredningar och problemlösningskurser som komplement.

 

Bevreus Hundskolas verksamhetsidé är alltså att i huvudsak erbjuda:

 

1. Kurser med fokus på hundkunskap och tränarfärdigheter (del 1 och 2 i kunskapspyramiden)

2. Problemhundsutredningar och problemlösningskurser (del 4 i kunskapspyramiden)

3. Instruktörsutbildning och föreläsningar

 

Givetvis kommer finns även fortsättningsvis möjligheten för andra aktörer och privatpersoner att anlita mig för olika typer av kurser, såsom vardagslydnads- och tävlingslydnadskurser.

 

BEVREUS HUNDSKOLA

Stallgatan 2

343 36 Älmhult

 

info@bevreus.se

Copyright © All Rights Reserved